Списание: Венец 1043

Име на ресурса

Списание: Венец 1043
Подзаглавие: Илюстровано списание за ученици от прогимназиите
Редактор/Свързани лица: Станчев, Никола Желев; ред.
Начална година: 1911 - 1943
Местоиздаване: София
Печатница: Придворна п-ца 
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Юношеско илюстровано списание, добре списвано и широко разпространено. Съдържа научно-популярни материали предимно от областта на историята, географията, както и художествено четиво.
Тематика: 
№ Иванчев: 1043
Забележки: