Вестник: Весел патаран

Име на ресурса

Вестник: Весел патаран
Подзаглавие: Весел вестник в картини и текст
Редактор/Свързани лица: Мутафчиев, Д.;ред.-изд.
Начална година: 1942 - 1943
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Св. Иван Рилски
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско илюстровано списание със забавно четиво. Конюнктурно.
Тематика:
№ Иванчев: 1047
Забележки: Брой 25 и 26 погрешно означени 24 и 25. Печата се и в п-ца Григор Ив. Гавазов