Списание: Витлеем 1231

Име на ресурса

Списание: Витлеем 1231
Подзаглавие: Религиозно-нравствено списание за деца
Редактор/Свързани лица: Георгиев, Младен; ред.
Начална година: 1923 - 1931
Местоиздаване: Варна
Печатница: п-ца Просвещение
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Религиозно-нравствено списание за децата на православната църква. Излиза месечно, освен юли и август. Източно-православно списание за християнизиране на младежта. Има притурка със заглавие "Витлеем".
Тематика:
№ Иванчев: 1231
Забележки: