Вестник: Витлеем 1232

Име на ресурса

Вестник: Витлеем 1232
Подзаглавие: Притурка на детското религиозно-нравствено списание "Витлеем" за родителите на абонатите му
Редактор/Свързани лица: 
Начална година: 1923 - 1928
Местоиздаване: Варна
Печатница: п-ца Просвещение
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Семеен вестник за абонатите на религиозно-нравствено списание "Витлеем". рекламно издание. Съдържа статии за целите и задачите на списанието, сведения за тиража, абонатите му и отзиви за него.
Тематика: 
№ Иванчев: 1232
Забележки: