Списание: Градинка 1502

Име на ресурса

Списание: Градинка 1502
Подзаглавие: Месечно детско списание с картинки
Редактор/Свързани лица: Русев, Стоян Стойчев; ред.
Начална година: 1894 - 1897
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Напредък
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско илюстровано списание. Между сътрудниците са Иван Вазов, Цанко Церковски, Цоню Калчев и др.
Тематика:
№ Иванчев: 1502
Забележки: