Списание: Градинка 1506

Име на ресурса

Списание: Градинка 1506
Подзаглавие: Илюстровано детско списание
Редактор/Свързани лица:  Стрина Лина; Урежда
Начална година: 1935 - 1942
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца С. М. Стайков
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско илюстровано списание. Първоначално излиза като детска страница в списание Домакиня и майка. По-късно се обособява като самостоятелно приложение към него. Помества приказки, стихотворения, главоблъсканици, скрити картини, детска поща и др.
Тематика: 
№ Иванчев: 1506
Забележки: