Списание: Детинска почивка

Име на ресурса

Списание: Детинска почивка
Подзаглавие: Списание за деца
Редактор/Свързани лица: Тончев, Д; ред.
Анчев, Д. Г.;ред.
Начална година: 1891 - 1899
Местоиздаване: Силистра
Печатница: п-ца П. Армянов
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско илюстровано списание. Съдържа картини,стихотворения, приказки, разкази, басни, научни статийки, песни, игри, забавления и др.
Тематика:
№ Иванчев: 1629
Забележки: Излиза в началото на всеки месец по една кола. Ред.-изд. Димитър Тончев. От V год. заглавието е Пролет. Ред.-изд. е и Д. Г. Анчев. От същата год. излиза в Русе, п-ца А. Н. Димитров