Списание: Детинство

Име на ресурса

Списание: Детинство
Подзаглавие: Месечно илюстровано списание за деца
Редактор/Свързани лица: 
Начална година: 1913 - 1913
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца на П. Глушков
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско списание с илюстрации, предназначено за ученици в горните отделения на първоначалното училище.
Тематика: 
№ Иванчев: 1630
Забележки: 

Документи на Колекции

Преглед на документ