Вестник: Детска вяра 1634

Име на ресурса

Вестник: Детска вяра 1634

Подзаглавие: Месечно вестниче за деца и юноши
Редактор/Свързани лица: Визирев, Станчо;ред.
Начална година: 1938 - 1943
Местоиздаване: Русе
Печатница:п-ца Роглев
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание:Източно-православен детски вестник с илюстрации. Съдържа религиозно-нравствени и поучителни разкази
Тематика: 
№ Иванчев: 1634
Забележки: Излиза годишно в 8 броя. Продължава до декември 1948 г.