Списание: Детска градина

Име на ресурса

Списание: Детска градина
Подзаглавие: Месечно списание с възпитателна-образователна цел
Редактор/Свързани лица: Пелашева, Добра;
Попов, Цонко;
Симеонов, Трифон Стоянов;
Начална година: 1923 - 1929
Местоиздаване: София
Печатница:п-ца Гладстон
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: 
Тематика:
№ Иванчев: 1657
Забележки: Друго заглавие на сп. Детски живот