Списание: Детска китка 1640

Име на ресурса

Списание: Детска китка 1640
Подзаглавие: Месечно илюстровано списание за деца
Редактор/Свързани лица: Ненова, Тотка Христова;ред.
Коюмджиев, Иван Симеонов;ред.
Начална година: 1935 - 1936
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Задруга
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско списание с илюстрации. Съдържа стихотворения, приказки, разкази, за заслужили българи-възрожденци, гатанки, кръстословици и др.
Тематика: 
№ Иванчев: 1640
Забележки: