Вестник: Детска книга

Име на ресурса

Вестник: Детска книга
Подзаглавие: Вестник за деца и юноши
Редактор/Свързани лица: 
Начална година: 1933 - 1943
Местоиздаване: София
Печатница: Придворна п-ца
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детски вестник, издаван по случай Деня на книгата със задача да пропагандира българската детска книга. Съдържа приказки и стихотварения.
Тематика: 
№ Иванчев: 1642
Забележки: