Списание: Детска книга на книгите

Име на ресурса

Списание: Детска книга на книгите
Подзаглавие: Детско списание с илюстрации
Редактор/Свързани лица: Мокрев, Стефан Николов;
Начална година: 1931 - 1932
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Художник
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Съдържа приказки, разказчета и стихове
Тематика:
№ Иванчев: 1643
Забележки: