Списание: Детска радост

Име на ресурса

Списание: Детска радост
Подзаглавие: Детско илюстровано списание
Редактор/Свързани лица: Хаджиев, Христо Тодоров;ред.
Ран Босилек;ред.
Начална година: 1910 - 1947
Местоиздаване: София
Печатница: Придворна п-ца
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Едно от най-известните български детски списания. С добро техническо оформление.Привлича около себе си много от познатите през този период български писатели и художници. Съдържа народни приказки из българския и славянския бит, художествени приказки из световната детско-юношеска литература, разкази из живота на животните и растенията, от световно-известни автори, културно-исторически приказки и др.
Тематика: 
№ Иванчев: 1648
Забележки: Името на Ран Босилек е Генчо Станчев Негенцов