Списание: Детски другар 1655

Име на ресурса

Списание: Детски другар 1655
Подзаглавие: Илюстрована детска библиотека
Редактор/Свързани лица: Сталийски, Цано Алексиев;
Начална година: 1901
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца П. Калъчев
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детска библиотека: дава възможност на децата да се запознаят отблизо с природата и да навикнат да наблюдават явленията, които стават наоколо.
Тематика:
№ Иванчев: 1655
Забележки: 

Документи на Колекции

Преглед на документ