Списание: Детски живот

Име на ресурса

Списание: Детски живот
Подзаглавие: Детско-юношеско списание за култура и възпитание
Редактор/Свързани лица: Василев, Г;ред.
Начална година: 1930 - 1947
Местоиздаване: Пловдив
Печатница: Търговска печатница
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско илюстровано списание. В първите годишнини отделя място и за дестки художествени опити. По-късно въвежда научен и исторически отдел, игри, забави и гатанки. Съдържа и разкази, приказки, стихотве и цветни приложения. Сътрудници: Васил Павурджиев, Йордан Ковачев, Илия Волен, Йордан Стубел, Димитър Пантелеев и др.
Тематика:
№ Иванчев: 1658
Забележки: Излиза всеки месец. От 6 кн.на I год. Подзаглавието е Списание за деца и юноши. Печата се и в печатници Придворна в София и Хр. Г. Данов в Пловдив.