Списание: Детски свят

Име на ресурса

Списание: Детски свят
Подзаглавие: Списание за деца
Редактор/Свързани лица: 
Начална година: 1921- 1943
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца С. М. Стайков
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско илюстровано списание. Дава полезно четиво, предназначено за децата от основните училища и прогимназиите. Съдържа стихове, разкази из живота на животните и исторически лица, описания на градове, приказки и пр. На официални позиции.
Тематика:
№ Иванчев: 1664
Забележки: