Списание: Детско здраве 1669

Име на ресурса

Списание: Детско здраве 1669
Подзаглавие: Списание за здравна просвета, поука и възпитание на децата
Редактор/Свързани лица: Недев, Александър;ред.
Начална година: 1942 - 1947
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Рахвира
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско здравно списание, срисвано предимно от редактора. Съдържа предимно здравни беседи и съвети, разказчета, приказки, стихове, гатанки, задачи и хумор. Всяка книжка посветена на отделен здравен въпрос. Излиза месечно, освен юли и август.
Тематика:
№ Иванчев: 1669
Забележки: Печата се и в п-ци Г. Мижоров, Родопи и България