Списание: Детско знаме

Име на ресурса

Списание: Детско знаме
Подзаглавие: Илюстровано списание за деца и юноши
Редактор/Свързани лица: Волен, Илия;ред.
Начална година: 1935 - 1944
Местоиздаване: София
Печатница: п-ца Стопанско развитие
Език: български
Държател: Столична библиотека
Фонд: Детски периодичен печат
Съдържание: Детско илюсровано списание. Съдържа стихотворения, песни, разкази, приказки, сценки, задачи, ребуси и др. На религиозни, националистически и монархически позиции.
Тематика:
№ Иванчев: 1670
Забележки: Изд. На Св. Синод на Българската православна църква. От III год. излиза като частно издание, но с "благословението на Св. Синод". Печата се и в п-ци Книпеграф и Т. Т. Драгиев