Книги

Представени са част от редките и ценни колекции на Столична библиотека, като старопечатни и първи издания на художествената литература, книги с автографи на и от библиотеките на видни личности, краеведски издания.