Изкуство

Представени са всички видове и жанрове изкуства под формата на монографии, албуми, нотни издания и звукозаписи (Грамофонни плочи, CD и DVD) на наши и чужди автори и композитори, оригинални произведения на изобразителното изкуство (картини, графики, малки пластики), които библиотеката притежава.