Практическите курсове по първа и бърза помощ при обществени бедствия, по майчинство и детство и по лична хигиена

Име на ресурса

Практическите курсове по първа и бърза помощ при обществени бедствия, по майчинство и детство и по лична хигиена

Заглавие:

Практическите курсове по първа и бърза помощ при обществени бедствия, по майчинство и детство и по лична хигиена

Година на издаване:

1937-1938

Страница:

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Цитат

“Практическите курсове по първа и бърза помощ при обществени бедствия, по майчинство и детство и по лична хигиена,” Дигитална платформа, достъпна от 24 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/109

Изходни формати