Влиянието на музиката при лекуване

Име на ресурса

Влиянието на музиката при лекуване

Заглавие:

Влиянието на музиката при лекуване

Година на издаване:

1937-1938

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Цитат

“Влиянието на музиката при лекуване,” Дигитална платформа, достъпна от 24 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/112

Изходни формати