Големите задачи на днешното време изискват от нас да служим

Име на ресурса

Големите задачи на днешното време изискват от нас да служим

Автор:

Търнър, Доналд

Заглавие:

Големите задачи на днешното време изискват от нас да служим

Година на издаване:

1937-1938

Страница:

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Цитат

“Големите задачи на днешното време изискват от нас да служим,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/120

Изходни формати