Любов към Отечеството

Име на ресурса

Любов към Отечеството

Автор:

Карамзин, Николай Михайлович

Подзаглавие:

[Разказ]

Година на издаване:

1917-1918

Страница:

9-10

Език:

рус.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

родолюбие,
родина, поучителни четива,

Цитат

“Любов към Отечеството,” Дигитална платформа, достъпна от 27 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/12898

Изходни формати