Георги Сава Раковски

Име на ресурса

Георги Сава Раковски

Подзаглавие:

Малка биография

Година на издаване:

1917-1918

Страница:

11-12

Имена, за които става дума:

Раковски, Георги Стойков

Език:

бълг.

Забележка:

Нашите родолюбци
Георги Стойков Раковски, известен и като Георги Сава Раковски, с рождено име Съби Стойков Попович.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

исторически личности, български,

Цитат

“Георги Сава Раковски,” Дигитална платформа, достъпна от 24 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/12900

Изходни формати