За лошо майка не учи

Име на ресурса

За лошо майка не учи

Подзаглавие:

Народна песен

Година на издаване:

1917-1918

Страница:

12-13

Език:

бълг.

Забележка:

Народни умотворения

Ключови думи, тематика и географски понятия:

песни, семейно-битови,

Цитат

“За лошо майка не учи,” Дигитална платформа, достъпна от 24 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/12901

Изходни формати