Дядо Милчо разказва ...

Име на ресурса

Дядо Милчо разказва ...

Подзаглавие:

[Разказ]

Година на издаване:

1933

Страница:

1-2 ; 1

Имена, за които става дума:

Мамарчев, Георги, Раковски, Георги Стойков, Кубрат, хан, Паисий Хилендарски, Аспарух, хан, Кирил, славянски първоучител, Методий, славянски първоучител, Неофит Бозвели,

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

турско робство,
Котел, гр.,
история на България, исторически личности, български, книгоиздаване,

Цитат

“Дядо Милчо разказва ...,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13313

Изходни формати