Бургас - пристанището

Име на ресурса

Бургас - пристанището

Автор:

Зехирева, Л.

Подзаглавие:

[Снимка]

Година на издаване:

1933

Страница:

1

Език:

бълг.

Забележка:

Из живописна България

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Бургас, гр.,
градове, български,

Цитат

“Бургас - пристанището,” Дигитална платформа, достъпна от 24 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13542

Изходни формати