Гостенка

Име на ресурса

Гостенка

Автор:

Методиева, Ветка

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

лястовичка,
Косача, с. Радомирско,
стихотворения за животни, творби на деца,

Цитат

“Гостенка,” Дигитална платформа, достъпна от 24 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13575

Изходни формати