За Родината

Име на ресурса

За Родината

Автор:

Михайлова, Зорка Б.

Подзаглавие:

(Съчинение)

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

1

Страница:

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

родолюбие,
Перник, гр.
творби на деца, родина, исторически личности, български,

Цитат

“За Родината,” Дигитална платформа, достъпна от 24 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13577

Изходни формати