Ластовичка

Име на ресурса

Ластовичка

Автор:

Мавров, Дим.

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1942

Брой/кн.

4

Страница:

Език:

бълг.

Ключови думи, тематика и географски понятия:

лястовичка,
Перник, гр.
стихотворения за животни, творби на деца,

Цитат

“Ластовичка,” Дигитална платформа, достъпна от 23 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13585

Изходни формати