Домашно възпитание на децата

Име на ресурса

Домашно възпитание на децата

Автор:

Пундев, Марин

Подзаглавие:

Статия

Година на издаване:

1908

Страница:

12-14 ; 12-13

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

деца, възпитание, семейство,

Цитат

“Домашно възпитание на децата,” Дигитална платформа, достъпна от 24 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13602

Изходни формати