Ресенските ябълкови градини

Име на ресурса

Ресенските ябълкови градини

Автор:

Миндов, Христо Димов

Подзаглавие:

Разказ

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

260-265

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

пролет,
разкази, битови, сезони,

Цитат

“Ресенските ябълкови градини,” Дигитална платформа, достъпна от 28 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13614

Изходни формати