Трите наши езера

Име на ресурса

Трите наши езера

Автор:

Вазов, Иван Минчов

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Година на издаване:

1940-1941

Страница:

с. 451

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

езеро,
природа,

Цитат

“Трите наши езера,” Дигитална платформа, достъпна от 24 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13617

Изходни формати