Молитва на българчетата

Име на ресурса

Молитва на българчетата

Автор:

Разцветников, Асен

Подзаглавие:

[Стихотворение]

Авторска отговорност:

Коларов, Асен Петков;

Година на издаване:

1937-1938

Страница:

с. 133

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Истинското име на автора е Асен Петков Коларов

Ключови думи, тематика и географски понятия:

поезия,

Цитат

“Молитва на българчетата,” Дигитална платформа, достъпна от 24 февруари 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/13622

Изходни формати