35 май

Име на ресурса

35 май

Автор:

Кестнер, Ерих

Подзаглавие:

[Фантастична повест]

Авторска отговорност:

Мусаков, Владимир Илиев;прев.

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 2 ; N 2, с. 2 ; N 3, с. 2 ; N 4, с. 2 ; N 5, с. 2 ; N 6, с. 2 ; N 7, с. 2 ; N 8, с. 2 ; N 9, с. 2 ; N 10, с. 2 ; N 11, с. 2 ; N 12, с. 2 ; N 13, с. 2 ; N 14, с. 2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

повести,

Цитат

“35 май,” Дигитална платформа, достъпна от 16 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15263

Изходни формати