Дяволите в зимника

Име на ресурса

Дяволите в зимника

Автор:

Попов, Сава Йорданов

Подзаглавие:

[Повест]

Авторска отговорност:

Петров, Георги;ил.

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 6 ; N 2, с. 6 ; N 3, с. 6 ; N 4, с. 6 ; N 5, с. 6 ; N 6, с. 6 ; N 7, с. 6 ; N 8, с. 10, цв. ил. с. 1 ; N 9, с. 10 ; N 10, с. 6 ; N 11, с. 5 ; N 12, с. 9 ; N 13, с. 5 ; N 14, с. 8 ; N 15, с. 8

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

деца, пакости,

Цитат

“Дяволите в зимника,” Дигитална платформа, достъпна от 15 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15267

Изходни формати