Драги читатели

Име на ресурса

Драги читатели

Подзаглавие:

Обръщение на редакцията към читателите

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 11

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Пъстра страница
Какво предлага вестника на своите читатели

Ключови думи, тематика и географски понятия:

България,

Цитат

“Драги читатели,” Дигитална платформа, достъпна от 23 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15276

Изходни формати