Отмъщението на Мечо

Име на ресурса

Отмъщението на Мечо

Автор:

Русафов, Георги Иванов

Подзаглавие:

[Разказ]

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 5, 8

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

България,
деца, пакости,

Цитат

“Отмъщението на Мечо,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15285

Изходни формати