Патаран и братята на Мики

Име на ресурса

Патаран и братята на Мики

Подзаглавие:

[Разказ в картинки]

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 10

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

пате,
България,
животни, птици,

Цитат

“Патаран и братята на Мики,” Дигитална платформа, достъпна от 18 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15286

Изходни формати