Хумор

Име на ресурса

Хумор

Автор:

Цветков, Тодор Г

Подзаглавие:

[Анекдот]

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 11

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Пъстра страница

Ключови думи, тематика и географски понятия:

София, гр.,

Цитат

“Хумор,” Дигитална платформа, достъпна от 18 юни 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15323

Изходни формати