Наказаният пакостник

Име на ресурса

Наказаният пакостник

Автор:

Стефанов, Иван Ив

Подзаглавие:

[Разказ]

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 9

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

София, гр.,
деца, пакости,

Цитат

“Наказаният пакостник,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15336

Изходни формати