Песента на славейчето

Име на ресурса

Песента на славейчето

Автор:

Игнатов, Георги Иванов

Подзаглавие:

[Разказ]

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 2

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

славей, чучулига, мушитрънче,
България,
животни, птици,

Цитат

“Песента на славейчето,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15392

Изходни формати