Знаете ли че...

Име на ресурса

Знаете ли че...

Подзаглавие:

[Любопитни факти]

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 6-7

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Каспийско море, Китай, Ниневия, Италия, САЩ, Лондон,
любопитни факти,

Цитат

“Знаете ли че...,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15409

Изходни формати