Бай Михал ловджията

Име на ресурса

Бай Михал ловджията

Автор:

Дойчев, Любомир

Подзаглавие:

[Поема]

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 10

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Пълното име на авт. Любомир Дойчев Колев

Ключови думи, тематика и географски понятия:

България,
приключения, Лов,

Цитат

“Бай Михал ловджията,” Дигитална платформа, достъпна от 18 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15411

Изходни формати