Майстор Манаси

Име на ресурса

Майстор Манаси

Автор:

Райчев, Георги Михайлов

Подзаглавие:

[Разказ]

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 11

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

България,
разкази, битови,

Цитат

“Майстор Манаси,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15428

Изходни формати