Хитър Петър и кадията

Име на ресурса

Хитър Петър и кадията

Подзаглавие:

[Анекдот]

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 6-7

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Ключови думи, тематика и географски понятия:

България,
фолклор,

Цитат

“Хитър Петър и кадията,” Дигитална платформа, достъпна от 29 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15442

Изходни формати