Хумор

Име на ресурса

Хумор

Автор:

Тодоров, Димчо

Подзаглавие:

[Анекдоти]

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 11

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Какво да напиша за Патаран?
Съдържа: Важна работа. Умно. Плитка вода

Ключови думи, тематика и географски понятия:

Карнобат, гр.,

Цитат

“Хумор,” Дигитална платформа, достъпна от 24 май 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15496

Изходни формати