Фурия!?

Име на ресурса

Фурия!?

Подзаглавие:

[Карикатура]

Година на издаване:

1942-1943

Страница:

с. 11

Език:

бълг.

Държател:

Столична библиотека

Фонд:

Детски периодичен печат

Забележка:

Какво да напиша за Патаран?

Ключови думи, тематика и географски понятия:

карикатури,

Цитат

“Фурия!?,” Дигитална платформа, достъпна от 20 април 2024 г., https://serdica.libsofia.bg/items/show/15510

Изходни формати